Modul 7 - Certificering.

På modul 7 undervises der i følgende:

Alle procedurer gennemgåes. Weekenden afsluttes med en eksamen.

Du skal kunne arbejde med klienten og de forskellige proedurer samt bruge journalen.

Undervisning og eksamen i modul 7 er med en anden underviser.

I Bowtech organisationen eksaminerer instruktører ikke sine egne elever.

Det åbener også mulighed for at få andre impulser og viden.

Certificering

Efter bestået eksamen udstedes et bevis fra The Bowen Therapy Academy of Australia.

Dette bevis giver retten til at praktisere som Bowtech behandler.

Vi anbefaler også, at du fortsætter medlemsskabet af Bowtech Foreningen Danmark.

Blandt andet fordi det er vigtigt at stå nævnt på hjemmesiden. Se behandlerlisten på www.bowtech.dk. Blandt andet for at bevare muligheden for henvisning af klienter til dig skal du vedligeholde uddannelsen med 32 timer over 2 år.

Som uddannet Bowtech behandler har du mulighed for at opdatere din uddannelse hvor du vil i verden.

Kravet er kun, at det foregår hos en anerkendt Bowtech instruktør.

Er du medlem af Bowtech Foreningen Danmark kan du få rabat på nogle efteruddannelseskurser.

Vi anbefaler du tager et 8 timers førstehjælpskursus.

Har du lyst til anatomi og fysiologi er der en mulighed for at tage kursus flere steder i Danmark både fysisk og online, hos godkendte certificerede instutitioner.

Du får også information om persondataloven.